Edukacijski Centar

Zagreb: Inspekcija rada i zaštite na radu

Financijski centar Vas poziva na stručni seminar "Sve što morate znati kada dođu inspektori rada i zaštite na radu"

Sama pomisao na dolazak inspektora u poduzeće stvara neugodan osjećaj i strah. U mnoštvu zakonskih propisa i raznih pravilnika teško se snaći. Koji su danas aktualni Zakoni i koju dokumentaciju morate imati u poduzeću kada dođe državni inspektorat? Što je predmet nadzora inspektora i koje su najčešće pogreške koje se utvrđuju kod poduzetnika? Na seminaru dajemo odgovore na ova i mnoga druga pitanja. Također, na brojnim primjerima iz prakse provjerite da li poslujete po Zakonu i izbjegnite plaćanje nepotrebnih kazni i provođenje prekršajnih postupaka.

SEMINAR ZA MENE
Seminar je namijenjen svim vlasnicima poduzeća, voditeljima odjela ljudskih potencijala, voditeljima odjela zaštite na radu, djelatnicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima.

SAZNAJTE SVE O:
♦ Zasnivanju radnog odnosa (radni odnos na neodređeno vrijeme, te kada zasnivati radni odnos na određeno vrijeme), privremenom zapošljavanju putem agencija,  oblicima rada bez zasnivanja radnog odnosa (radu umirovljenika, studenata, učenika, članova obitelji i volontera)
♦ Radnom vremenu, prekovremenom radu, rasporedu radnog vremena i tko određuje raspored vremena, preraspodjeli radnog vremena i razlici u odnosu na prekovremeni rad, smjenskom radu, te skraćenom radnom vremenu. Koja su prava i obveze radnika? Koje su ovlasti inspektora rada kod preraspodjele radnog vremena, odnosno prekovremenog rada?
♦ Noćnom radu, što je noćni rad, a što noćni radnik, koja su prava i obveze radnika i poslodavca iz noćnog rada, te koje su ovlasti inspektora rada iz noćnog rada
♦ Dnevnom i tjednom odmoru, te godišnjem odmoru. Koje je najmanje trajanje dnevnog, odnosno tjednog odmora? Pravo radnika na godišnji odmor: kada i koliko? Kada se godišnji odmor može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu? Prestanak radnog odnosa i pravo na godišnji odmor
♦ Koje je evidencije potrebno voditi o radnicima i radnom vremenu, te koji je potreban sadržaj u evidencijama, kako evidencije trebaju izgledati. Koje su obveze poslodavca?
♦ Obračunu plaća, naknadama plaća, otpremninama, pravu na minimalnu plaću, te naknadi šteta i uskrati plaće. Ugovaranje osnovne plaće, te što ako osnovna plaća nije ugovorena ugovorom o radu? Koje su isprave o plaći, naknadi plaća i otpremnini? Ovlasti inspektora rada u slučaju da poslodavac ne dostavi isprave o plaći, naknadi plaće ili otpremnine radniku. Što ako poslodavac uskrati plaću radniku bez njegove pisane suglasnosti?
♦ Bitnim elementima ugovora o radu bez kojih poslodavac čini lakši prekršaj Zakona o radu
♦ Brojnim primjerima iz prakse, te najčešćim prekršajima i pogreškama poslodavaca
♦ Zaštiti na radu, osnovnim postavkama i Zakonu o zaštiti na radu i pravilnicima
♦ Procjeni opasnosti i osnovni dokumenti zaštite na radu. Na koja pitanja treba dati odgovor pravilnik o zaštiti na radu?
♦ Osposobljavanju radnika, zašto se provodi i kako? Kada poslodavac može sam obavljati poslove osposobljavanja? Vrsta ispitivanja i vrijeme provedbe
♦ Koje su obveze poslodavca? Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca. Tko obavlja poslove zaštite na radu i pod kojim uvjetima?
♦ Ovlašteniku i povjereniku
♦ Obavještavanje iz zaštite na radu
♦ Koja su sredstva rada i sredstva zaštite? Osnovna i posebna zaštitna sredstva
♦ Primjeni Zakona koji štite nepušače, zabrani alkohola i drugih opojnih sredstava
♦ Koje su obveze radnika? Kaznena i prekršajna odgovornost poslodavca, odgovorne osobe poslodavca i radnika, te iznosi kazni.
♦ Odgovornosti poslodavca za nastalu štetu i naknadu štete
♦ Inspekcijskom nadzoru, ovlastima, tijeku i posljedicama
♦ Brojni primjeri iz prakse iz inspekcijskog nadzora i odgovornosti, najčešćim prekršajima i pogreškama poslodavaca

ZNANJE I ISKUSTVO S VAMA DIJELE:
Marica Dilić
, diplomirani pravnik, viši inspektor rada Državnog inspektorata sa dugogodišnjim iskustvom iz radnog prava, te iskustvom iz inspekcijskih nadzora i sudskih postupaka
Mladen Bauer, diplomirani inženjer, viši inspektor rada za zaštitu na radu sa dugogodišnjim iskustvom iz inspekcijskih nadzora, organizaciji rada proizvodnje, poslovima projektiranja i nadzora nad kvalitetom proizvodnje.

Datum i vrijeme održavanja seminara: . godine, 09:00 – 16:00 sati
Mjesto održavanja seminara: Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
Cijena seminara: 1.690,00 kn bez PDV-a
U cijenu seminara su uključeni svi materijali i ručak, te pauze za kavu.

I jedan besplatan savjet za Vas: Na ovaj seminar imate pravo koristiti dodatnu poreznu olakšicu, i to čak do 70%. Dakle, Vaša porezna ušteda iznosi ukupno 574,60 kn, a neto cijena seminara je svega 1.115,40 kn.

Dobar savjet je skup. ILI BESPLATAN.
Financijski centar

Galerija

Dokumenti

Povratak na početnu stranicu